Impressum

Bajsa.rs je jedan nezvanični informativni portal uglavnom o Bajši, a to ne znači da objavimo samo lokalne vesti.

Vesti objavimo na srpskom i/ili na mađarskom jeziku.

Vlasnik sajta je Lorant Kovač.